Organizing & Program Committee

Organizing Committee

 

Organizing ChairTSUMURA, Tomoaki(Nagoya Institute of Technology)
Organizing CommitteeINOUE, Hiroshi(IBM)
IWASHITA, Takeshi(Hokkaido University)
ENDO, Toshio(Tokyo Institute of Technology)
GODA, Kazuo(The University of Tokyo)
GOSHIMA, Masahiro(National Institute of Informatics)
TAURA, Kenjiro(The University of Tokyo)
TAKIZAWA, Hiroyuki(Tohoku University)

Program Committee

PC Chairs

Program ChairNAKADA, Hidemoto(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
Program Vice-ChairsSUGIKI, Akiyoshi(Hokkaido University)
TAKAMAEDA, Shinya(The University of Tokyo)
TAKEFUSA, Atsuko(National Institute of Informatics)
Program SecretaryTAKIZAWA, Shinichiro(National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
JITSUMOTO, Hideyuki(RIKEN)

PC Members

ABE, Hirotake(Tsukuba Univ.)
AKIYAMA, Soramichi(Ritsumeikan Univ.)
ANDO, Kota(Hokkaido University)
ARIMA, Eishi(TU Munich)
CHU, ThiemVan(Tokyo Tech.)
DATE, Susumu(Osaka Univ.)
FUKAI, Takaaki(AIST)
FUKAYA, Takeshi(Hokkaido Univ.)
GODA, Kazuo(Univ. Tokyo)
HASEGAWA, Yohei(KIOXIA)
HAYASAKA, Mitsuo(Hitachi)
HIRAISHI, Tasuku(Kyoto Tachibana Univ.)
HIROFUCHI, Takahiro(AIST)
HORIE, Michihiro(IBM)
HOSHINO, Tetsuya(Univ. Tokyo)
IDEGUCHI, Yuta(NEC)
ISHIZAKA, Kazuhisa(NEC)
KADOMOTO, Junichiro(Univ. Tokyo)
KAWASHIMA, Hideyuki(Keio)
KOBAYASHI, Ryohei(Tsukuba Univ.)
KOIBUCHI, Michihiro(NII)
KOJIMA, Takuya(Univ. Tokyo)
KOSHIBA, Atsushi(TU Munich)
KUGA, Yohei(Univ. Tokyo)
MAEDA, Toshiyuki(Chiba institute of Technology)
MATSUBARA, Katsuya(FUN)
MATSUTANI, Hiroki(Keio)
MIKI, Yohei(Univ. Tokyo)
NAKAZONO, Sho(NTT)
NEMOTO, Jun(Keio)
OGAWA, Shugo(Hitachi)
OHSHIMA, Satoshi(Nagoya Univ.)
OHTSUJI, Hiroki(Fujitsu)
ONOUE, Koichi(Fujitsu)
SAKAI, Masahiro(Preferred Networks)
SAKAMOTO, Ryuichi(Tokyo Tech.)
SANO, Kentaro(RIKEN)
SATO, Kento(RIKEN)
SATO, Yukinori(TUT)
SHIMOKAWABE, Takashi(Univ. Tokyo)
SHIOYA, Ryota(Univ. Tokyo)
SUGAYA, Midori(Shibaura institute of Technology)
TADOKORO, Hidekazu(KIOXIA)
TAKASE, Hideki(Univ. Tokyo)
YAMADA, Yutaka(TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE)
YAMAKI, Hayato(UEC)
YASUDO, Ryota(Kyoto Univ.)
YASUGI, Masahiro(Kyutech)
YOKOTA, Rio(Tokyo Tech.)
YOSHIKAWA, Takahide(Fujitsu)
YOSHIMURA, Takeshi(IBM)