Organizing & Program Committee

Organizing Committee

 

Organizing Chair TSUMURA, Tomoaki (Nagoya Institute of Technology)
Organizing Committee INOUE, Hiroshi (IBM)
IWASHITA, Takeshi (Hokkaido University)
ENDO, Toshio (Tokyo Institute of Technology)
GODA, Kazuo (The University of Tokyo)
GOSHIMA, Masahiro (National Institute of Informatics)
TAURA, Kenjiro (The University of Tokyo)
TAKIZAWA, Hiroyuki (Tohoku University)

Program Committee

PC Chairs

Program Chair NAKADA, Hidemoto (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
Program Vice-Chairs SUGIKI, Akiyoshi (Hokkaido University)
TAKAMAEDA, Shinya (The University of Tokyo)
TAKEFUSA, Atsuko (National Institute of Informatics)
Program Secretary TAKIZAWA, Shinichiro (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology)
JITSUMOTO, Hideyuki (RIKEN)

PC Members

ABE, Hirotake (Tsukuba Univ.)
AKIYAMA, Soramichi (Ritsumeikan Univ.)
ANDO, Kota (Hokkaido University)
ARIMA, Eishi (TU Munich)
CHU, ThiemVan (Tokyo Tech.)
DATE, Susumu (Osaka Univ.)
FUKAI, Takaaki (AIST)
FUKAYA, Takeshi (Hokkaido Univ.)
GODA, Kazuo (Univ. Tokyo)
HASEGAWA, Yohei (KIOXIA)
HAYASAKA, Mitsuo (Hitachi)
HIRAISHI, Tasuku (Kyoto Tachibana Univ.)
HIROFUCHI, Takahiro (AIST)
HORIE, Michihiro (IBM)
HOSHINO, Tetsuya (Univ. Tokyo)
IDEGUCHI, Yuta (NEC)
ISHIZAKA, Kazuhisa (NEC)
KADOMOTO, Junichiro (Univ. Tokyo)
KAWASHIMA, Hideyuki (Keio)
KOBAYASHI, Ryohei (Tsukuba Univ.)
KOIBUCHI, Michihiro (NII)
KOJIMA, Takuya (Univ. Tokyo)
KOSHIBA, Atsushi (TU Munich)
KUGA, Yohei (Univ. Tokyo)
MAEDA, Toshiyuki (Chiba institute of Technology)
MATSUBARA, Katsuya (FUN)
MATSUTANI, Hiroki (Keio)
MIKI, Yohei (Univ. Tokyo)
NAKAZONO, Sho (NTT)
NEMOTO, Jun (Keio)
OGAWA, Shugo (Hitachi)
OHSHIMA, Satoshi (Nagoya Univ.)
OHTSUJI, Hiroki (Fujitsu)
ONOUE, Koichi (Fujitsu)
SAKAI, Masahiro (Preferred Networks)
SAKAMOTO, Ryuichi (Tokyo Tech.)
SANO, Kentaro (RIKEN)
SATO, Kento (RIKEN)
SATO, Yukinori (TUT)
SHIMOKAWABE, Takashi (Univ. Tokyo)
SHIOYA, Ryota (Univ. Tokyo)
SUGAYA, Midori (Shibaura institute of Technology)
TADOKORO, Hidekazu (KIOXIA)
TAKASE, Hideki (Univ. Tokyo)
YAMADA, Yutaka (TOSHIBA ELECTRONIC DEVICES & STORAGE)
YAMAKI, Hayato (UEC)
YASUDO, Ryota (Kyoto Univ.)
YASUGI, Masahiro (Kyutech)
YOKOTA, Rio (Tokyo Tech.)
YOSHIKAWA, Takahide (Fujitsu)
YOSHIMURA, Takeshi (IBM)